05.03.2021

3828

Lotnictwo i kosmonautyka.

Cyberbezpieczeństwo- bezpieczeństwo w nowych czasach.


data:05.03.2021
godzina:10:00 - 14:00transmisja online:cybair.lazarski.pl
Minęło około 100 lat, od kiedy czeski pisarz Karel Čapek pierwszy raz użył na potrzeby swojej sztuki teatralnej R.U.R. określenia robot. Projekt robota Electro z 1939 r. czy robota Roll-Oh z 1940 stanowiły próbę ucieleśnienia marzenia o ujarzmieniu inteligentnej i przyjaznej technologii w służbie człowiekowi. Już wtedy słusznie zauważono, że rozwój technologii może być bezpieczny tylko wtedy, gdy będzie przebiegał przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i norm etycznych oraz właściwych założeń „humanitarnych”. W połowie ubiegłego stulecia założenia takie opracował i przedstawił jako pierwszy Isaac Asimov w „Prawach robotów”.

Obecnie na świecie jest wiele milionów robotów w fabrykach, jako auta autonomiczne i jeszcze więcej, jako boty internetowe, których ruch przewyższa znacznie ten generowany przez człowieka.

Zapowiadana Konferencja CYB-AIR jest rozpoczęciem szerokiej dyskusji zainspirowanej konfrontacją zagadnień technicznego i prawnego bezpieczeństwa urządzeń, instalacji, programów komputerowych z obszarem najbardziej nowoczesnego i dojrzałego technologiczno-technicznego sektora, jakim jest lotnictwo i kosmonautyka.

Konferencja odwołuje się do pytań i zastrzeżeń nieodłącznie kojarzonych z cyberbezpieczeństwem, odkąd tylko się pojawiło w odniesieniu do słowa „kybernan” – oznaczającego zarządcę, sternika. Aktualnie rozwój nauki pozwala i wymaga rozpoczęcia dyskusji o znaczenie i kształt cyberbezpieczeństwa z uwagi na postęp i wdrażane rozwiązania, które będą stanowiły przedmiot dyskusji panelistów Konferencji CYB-AIR z uwzględnieniem aspektu czysto technicznego, organizacyjnego i prawnego przez podejmowanie prób postawienia wniosków de lege ferenda.

Konkluzje prawne są niezbędne do stworzenia sprzyjającego środowiska legislacyjnego, zorientowanego zarówno na postęp nauki i technologii, jak i zachowania ram humanitarnych, zgodnych z prawami człowieka.

Konferencją CYB-AIR rozpoczniemy wieloetapowy i interdyscyplinarny proces pracy badawczej, w której będziemy dążyć do określenia rozwiązań prawnych dla możliwości i zagrożeń związanych z lotnictwem cywilnym, wojskowym i kosmicznym. Zapytamy ekspertów z wojska i lotnictwa cywilnego, matematyka i prawników oraz zachęcimy do aktywności pokonferencyjnej młodzież, studentów, naukowców i praktyków zainteresowanych cyberbezpieczeństwem i lotnictwem.

Zapraszamy do wspólnej dyskusji i badań.

Harmonogram

10:00

Przywitanie

Lotnictwo jako obszar cyberzależny.

dr inż. Tomasz Balcerzak
Uczelnia Łazarskiego, Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego

Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie i kosmonautyce.

Krzysztof Dębiński
Analityk cyberbezpieczeństwa, Auditor Wewnętrzny ISO 27001, ISO 22301

Bezpieczeństwo lotów a państwowa władza lotnicza. Generowane zagrożenia.

gen. broni pil. w st. spocz. Lech Majewski
Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Cyber-bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym

(wybrane zagadnienia)

mgr Piotr Wieczorek
ekspert ds. lotnictwa cywilnego

Infrastruktury krytyczne danych i ich przetwarzania w systemach transportu lotniczego.

prof. dr hab. Marek Niezgódka
dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na UKSW

Cyberataki w sektorze lotniczym.

Mirosław Maj
Założyciel i Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, wiceprezesem spółki ComCERT SA.

Perspektywy rozwoju lotnictwa i wykorzystania kosmosu.

prof. dr hab. Jerzy Gotowała
generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku , profesor doktor habilitowany historii wojskowości, były dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

Dyskusja

(Cyber)bezpieczeństwo, a lotnictwo

Przerwa

Drony jako nowe technologie - poszukiwanie rozwiązań w zakresie ustalenia odpowiedzialności cywilnej

dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Przyszłość autonomicznych urządzeń bojowych (w kontekście lotniczym) z perspektywy międzynarodowego prawa humanitarnego.

dr Mateusz Piątkowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

Rozprzestrzenianie wirusów drogą lotniczą. Zagadnienia prawne.

No biogram available.
No biogram available.

Cyberbezpieczeństwo międzynarodowe.

dr Joanna Kulesza
adiunkt, Wydział Prawa i Administracji UŁ

Dyskusja

Podsumowanie dyskusji przez ekspertów

Pozostańmy w kontakcie

Konferencja CYB-AIR jest próbą rozpoczęcia dyskusji, inspirowanej konfrontacją zagadnień technicznego i prawnego bezpieczeństwa urządzeń, instalacji, programów komputerowych oraz procesów z obszarem najbardziej nowoczesnego i dojrzałego technologiczno-technicznego sektora, jakim jest lotnictwo i kosmonautyka.

Jeśli chcecie Państwo stać się częścią tej dyskusji oraz chcecie pozostać w kontakcie z naszymi zaproszonymi specjalistami zachęcamy do pozostawienia informacji kontaktowych

CybAir 2021

Pierwsza strona
Zgody

Zgody na przetwarzanie informacji

 

Jak Uczelnia Łazarskiego przetwarza Twoje dane osobowe.